شــاراد

هرکس داستان نمی خواند، وارد نشود.

انتقام

تام درب را آرام بست، کیفش را روی مبل گذاشت و روی صندلی اوپن آشپزخانه نشست. -  سلام؟! -  سلام. -  این وقت روز؟ -  درخواست بازنشستگی دادم! -  ااااا ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 27 بازدید
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
2 پست